کاربر حقیقی
 • شما می توانید Resume کامل را تکمیل نمایید.
 • با تکمیل Resume خود، می توانید PDF مواردی را که تکمیل کرده اید را دریافت نمایید.
 • مدیریت اطلاعات شما به گونه ای طرح ریزی شده که بتوانید اطلاعات خصوصی و عمومی خود را سطح بندی کنید.
 • این امکان به شما داده شده است که نسب به رشته خود شرکتی را پیدا نمایید؛ که ماهیتاً مربوط به رشته شما می باشد.
 • در این سیستم این قابلیت داده شده است تا آمار Visitor در Web Page خود را مشاهده نمایید.
 • و ...
 • کاربر حقوقی
 • شما می توانید مشخصات شرکت، گالری عکس، و ... را تکمیل نمایید.
 • در این سیستم این امکان داده شده است که نسبت به نام شرکت ثبت شده، کاربران نامحدودی داشته باشد.
 • شما می توانید آگهی استخدام بگذارید.
 • هچنین می توانید نسبت به رشته، جنسیت، سطح مهارت در یک مورد خاص و ... را جستجو کرده و نسبت به افرادی که یافت می شوند؛ فرد مناسب را Bookmark شرکت نمایید و در صورت تصویب با آن شخص تماس گرفته و مصاحبه نمایید.
 • و ...